SCHEDULE

Check out what's happening!

WHEN TO MEET

Monday
 • 6:00 amAdults Jiu Jitsu
 • 9:00 amKids Jiu Jitsu (Gi, homeschool students)
 • 10:00 amAdults Jiu Jitsu (Gi)
 • 4:30 pmKids Jiu Jitsu (No Gi - ages 3 - 5)
 • 5:00 pmKids Jiu Jitsu (Gi - ages 6+)
 • 6:00 pmAdults Jiu Jitsu (Gi)
 • 7:00 pmIntroduction to Jiu Jitsu (Gi)
Tuesday
 • 6:00 amAdults Jiu Jitsu (Gi, FREE For vets, police, firemen, first responders, and Ares members)
 • 9:00 amKids Jiu Jitsu (Gi, homeschool students)
 • 4:30 pmKids Jiu Jitsu (No Gi - ages 3 - 5)
 • 5:00 pmKids Jiu Jitsu (No Gi - ages 6+)
 • 6:00 pmAdults Jiu Jitsu (No Gi)
 • 6:00 pmLadies Only Jiu Jitsu (Gi)
 • 7:00 pmJiu Jitsu Core Concepts (Gi)
Wednesday
 • 6:00 amAdults Jiu Jitsu
 • 9:00 amKids Jiu Jitsu (Gi, homeschool students)
 • 10:00 amAdults Jiu Jitsu (Gi)
 • 4:30 pmKids Jiu Jitsu (No Gi - ages 3 - 5)
 • 5:00 pmKids Jiu Jitsu (Gi - ages 6+)
 • 6:00 pmAdults Jiu Jitsu (Gi)
 • 7:00 pmIntroduction to Jiu Jitsu (Gi)
Thursday
 • 6:00 amAdults Jiu Jitsu (Gi, FREE For vets, police, firemen, first responders, and Ares members)
 • 9:00 amKids Jiu Jitsu (Gi, homeschool students)
 • 4:30 pmKids Jiu Jitsu (No Gi - ages 3 - 5)
 • 5:00 pmKids Jiu Jitsu (No Gi - ages 6+)
 • 6:00 pmAdults Jiu Jitsu (No Gi)
 • 6:00 pmLadies Only Jiu Jitsu (Gi)
 • 7:00 pmJiu Jitsu Core Concepts (Gi)
Friday
 • 6:00 pmAdults Jiu Jitsu (Gi)
 • 7:00 pmIntroduction to Jiu Jitsu (Gi)
Saturday
 • 10:00 amOpen Mat (everyone welcome, no mat fees)